درباره من

I’m Maryam.Ghasemzade. I’m passionate about languages. I started learning English when I was a kid.I had an American teacher. I spend more than 6 hours speaking English everyday with native speakers for being in touch with new expressions and also having more natural accent.

مریم قاسم زاده هستم. علاقه ی زیادی به زبان ها دارم. یادگیری زبان انگلیسی از کودکی شروع کردم و استادم امریکایی بودند. من هر روز بیشتر از ۶ ساعت انگلیسی صحبت میکنم با افرادی که بومی هستند برای اینکه مطالب به روز یاد بگیرم و همین طور لهجهی بهتری داشته باشم.

آدرس:

شیراز، بلوار دانشجو، نبش کوچه 7

شماره تماس:

Skills

Speaking 8points
Reading 8points
Writing 8.5points
Listening 7points
[icon_timeline tl_animation=”tl-animation-shadow”][icon_timeline_item time_title=”2019″ desc_font_color=”#000000″]IDP certificate of online IELTS teacher training program

(IELTS TTC certificate   /    IELTA (Iran English Language Teachers Association[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2016″]MA in English Language and Literature  /   Shiraz University[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2014″]BA in English Language and Literature   /   Shiraz University[/icon_timeline_item][/icon_timeline]

ارسال پیغام