تاریخ شروع

10:00 ب.ظ

سه شنبه - 1399/02/30

تاریخ پایان

8:00 ب.ظ

سه شنبه - 1399/02/30

آدرس

آنلاین

درباره رویداد

برای چهار شنبه سوری امسال یه دور همی آنلاین برای زبان آموزان گرامی گذاشتیم به زبان انگلیسی

تا یه گپی راجبش بزنیم 😀

اهداف یادگیری

  • موضوع گَپ ما:

?How would you like to spend your last days of this year

?Do you belive that you see this time next year as a alive person

هدف این دوره تقویت Speaking,Listening می باشد