آموزش نحوه ورود و ثبت نام به وب سایت RadinLive.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان آموز محترم جهت آگاهی از نحوه عملکرد خرید از سایت، از کلیپ زیر استفاده نمایید.

زبان آموز محترم جهت آگاهی از نحوه عملکرد و کار با سامانه کلاس زنده ، از کلیپ زیر استفاده نمایید.

دارندگان IOS باید از مرورگر گوگل کروم استفاده نمایند

زبان آموز محترم جهت آگاهی از نحوه عملکرد و کار با سامانه چت ، از کلیپ زیر استفاده نمایید.

زبان آموز محترم جهت آگاهی از نحوه عملکرد و کار با لابراتوار آنلاین My English Lab، از کلیپ زیر استفاده نمایید.