دوره های بحث آزاد و سخنوری   Chat Courses

اگر می خواهید با افراد انگلیسی زبان ارتباط برقرار کنید ولی از قدرت سخنوري ضعيف و اعتماد به نفس پایینی برخوردارهستید مي توانید در دوره های CHAT مؤسسه زبان آموزان رادین شرکت کنید.

از جمله مزایای منحصر بفرد این دوره ها عبارتند از :

–        با داشتن مکالمات پیشرفته مهارت گفتاری خود را ارتقاء داده و دانش زبان انگلیسی خود را کامل کنید.

–        فراگیری لغات مهم و ساختارهاي اساسي.

–        آموختن مهارتهاي سخنراني به صورت مؤثر.

–        ارائه مطالب با اعتماد به نفس بالا.

–        دستيابي به لهجه و تلفظ ناب انگليسي با داشتن جلسات سمعی و بصری.