صدای مشتری( انتقادات و پیشنهادات)

 

در موسسه زبان رادین  از انتقادات و پیشنهادهای زبان آموزان  استقبال میگردد. لذا جهت تشویق زبان آموزان  برای‌ اظهار انتقادات و پیشنهادات راههای متعددی طراحی شده است که  در دسترس‌ همه‌ باشد و براحتی‌ بتوانند انتقادات/ پیشنهادات خود را مطرح‌ نمایند و سازمان‌ بتواند به‌ تمام‌ آنها پاسخ‌ درست‌ و مناسب‌ ارائه‌ نماید .

 کانال های انتقال انتقادات و پیشنهادات شما

1-    مدیر، کارشناسان و کارمندان اداری واحد محل تحصیل

2-     ارتباط تلفنی و پیامکی

صدای مشتری در دفتر مرکزی 07136267695(/ تماس تلفنی/)

ارتباط مستقیم با مدیر عامل از طریق Saeed_sanati@(ارسال پیام تلگرام)

ارتباط مستقیم با واحد داخلی آموزش / 07132627660

3-     ارتباط ایمیلی

صدای مشتری: Saeed.sanati@gmail.com

4-    تکمیل و ارسال فرم ذیل

توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل و ارسال گردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تکمیل کلیه موارد ذیل الزامی می باشد.

فرم انتقادات و پیشنهادات صدای مشتری